Planetární stezka v Proseči

Co je to?

Ukazatel - Saturn

Tabulka - Saturn

Planetární stezka je model sluneční soustavy v měřítku 1:1 miliardě. Tomuto poměru odpovídají velikosti modelů těles znázorňující Slunce a všechny planety naší sluneční soustavy, ale i jejich vzájemné vzdálenosti, které se musí při prohlídce naučné stezky ujít. Na každé zastávce návštěvník najde malý model planety a informační tabuli, na níž jsou uvedeny základní údaje a zajímavosti o dané planetě. Pro lepší orientaci může turistům sloužit mapka stezky a tabulka se vzdálenostmi jednotlivých těles od sebe, které jsou rovněž součástí informační cedule u každého zastavení.

Poznávání zdraví prospěšnou formou

Rozhledna Terezka

Jestliže se vydáte po této stezce, dozvíte se mnoho zajímavostí a lépe si pak budete umět představit velikosti a vzdálenosti jednotlivých planet naší sluneční soustavy a rozlehlost vesmíru. Současně budete mít možnost poznat malebnou krajinu Prosečska a udělat něco pro svoje zdraví. Planetární stezku je možné absolvovat pěšky nebo na kole. Celková délka naučné stezky je 6 km a je vhodná pro děti i seniory.

Navíc trasa vede okolo dřevěnoocelové rozhledny Terezka, která se svou výškou 25 metrů zajišťuje překrásný výhled nejen do kraje rodiště spisovatelky Terézy Novákové, podle které získala rozhledna své jméno, ale také můžete vidět Krkonoše, Orlické, Jizerské nebo Železné hory.

Toulavá kamera

V neděli 10. dubna 2011 byla v pořadu Toulavá kamera na ČT1 odvysílána reportáž o Planetární stezce. Celou reportáž trvající čtyři minuty můžete zhlédnout zde.

toulavakamera video

Vandalismus

Planetární stezka v minulosti neunikla zájmu vandalů a většina těles byla poničena. Nyní je vše opraveno.